Novinky

Dokumentace skutečného provedení stavby

Co je to dokumentace skutečného provedení stavby?

Dokumentace skutečného provedení stavby (zkratkou DSPS) je grafické a technické zachycení finální podoby stavby po ukončení výstavby (skutečné rozměry a tvary objektu, souřadnice). Tento dokument slouží k vedení map měst a obcí a jeho zhotovení je vyžadováno ze zákona.

Co je součástí dokumentace skutečného provedení stavby?

  • průvodní zpráva (údaje o stavbě, území, vlastníkovi a zpracovateli dokumentace)
  • souhrnná technická zpráva (popis stavby, údaje o dopravní infrastruktuře, hodnocení technického stavu, vliv stavby na životní prostředí, ochranná a bezpečnostní pásma)
  • situační výkresy (katastrální situační výkres a koordinační situační výkres)
  • výkresová dokumentace (stavební výkresy s popisem prostorů a jejich rozměrů)
  • geodetická část (zaměření stavby, polohopis, seznam souřadnic, technická zpráva)

Cena se odvíjí od velikosti stavby. Více poptávejte zde.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]