Aditis s.r.o.

Novinky

Geodetické práce

Co to jsou geodetické práce?

Geodetické práce jsou soubor zeměměřičských činností, které se využívají při jakékoliv úpravě stávajícího objektu nebo při výstavbě nového díla (budova, most, dálnice, přehrada). Takové práce zpravidla provádí geodet a zhotovení některých z nich je dokonce nařízeno ze zákona.

Geodetické práce v sobě ukrývají následující zeměměřičské činnosti:

Geometrický plán

Geometrický plán vzniká na základě geodetického zaměření parcely. Je potřebný pro vyznačení změny v katastrální mapě. Skládá se z grafické a tabulkové části.

Vytyčení hranic pozemku

Jedná se o geodetické měření, jehož výstupem je vyznačení skutečných hranic pozemku. Používá se pro zjištění aktuálního stavu, případně pro zpřesnění údajů z minulého měření. Údaje se zapisují do katastru nemovitostí.

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je zeměměřičské vyznačení polohy, výšky a tvaru objektu. Tato geodetická činnost je nezbytná před každým zahájením výstavby.

Zaměření stavby

Při zaměření stavby geodet zjišťuje polohu a výšku stavby. Měření se provádí na postaveném objektu a výstupem jsou přesné údaje o poloze budovy a jejich zápis do katastrální mapy.

Zaměření pozemku

Je to geodetická činnost, při které se určují přesné hranice parcely v terénu. Měření je nutné provést před každým zahájením stavby, údaje se dále zapisují do katastru nemovitostí.

Zakreslení inženýrských sítí

Geodetická činnost, při které se zapíše aktuální stav inženýrských sítí do příslušného dokumentu. Zakreslení je vhodné, pokud jste koupili parcelu a nevíte, kudy přesně inženýrské sítě vedou.

Zakreslení skutečného provedení stavby

Jiným názvem dokumentace skutečného provedení stavby je zachycení konečné podoby stavby po ukončení výstavby. V nákresu jsou zaznačeny skutečné rozměry a tvary objektu a jeho souřadnice.

Věcné břemeno

Pojem vymezuje právo k cizí nemovitosti, které omezuje majitele ve prospěch druhé strany. Příkladem může být právo využívat příjezdovou cestu, které musí vlastník cesty strpět. Věcné břemeno se může vztahovat na celý pozemek, případně jen na jeho část.

Znalecký posudek

Jedná se o expertní zeměměřičskou zprávu, ve které se zaznačí sporné hranice pozemku či revizní měření. Jeho zpracování může zadat soukromá osoba, soud nebo státní úřad. Znalecký posudek může mít písemnou i ústní podobu.

 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]