Novinky

Geodetické zaměření

Co je to geodetické zaměření?

Geodetické zaměření je činnost, při které se zjišťují zeměměřičské technické údaje. Geodet může určit polohu a výšku stavby nebo přesné hranice a souřadnice pozemku.

Geodetické zaměření dělíme na tři rozdílné zeměměřičské práce:

1. Zaměření stavby

Zaměření stavby je proces, při kterém zeměměřič určuje přesnou polohu a výšku stavby. Měření se provádí na stojícím objektu a výstupem je získání aktuální polohy. Údaje se dále zapisují do katastrální mapy. Zaměření se používá k určení polohy a výšky objektu v terénu, při rekonstrukci historické budovy nebo při dodatečné kolaudaci.

2. Zaměření pozemku

Díky zaměření pozemku geodet zjistí jeho přesné hranice, které se dále zapisují do katastrální mapy. Zaměření se používá pro upřesnění hranice nebo polohy pozemku a provádí se u veškerých staveb, vodních toků i inženýrských sítí.

3. Zaměření skutečného provedení stavby

Jiným názvem také dokumentace skutečného provedení stavby (zkratkou DSPS) je zachycení konečné podoby stavby po ukončení její výstavby. Jedná se o nákres, na kterém jsou zapsány skutečné rozměry a tvary objektu, jeho souřadnice, popis stavby a její prostorové zaměření. Zhotovení daného dokumentu je povinné ze zákona.

Cena geodetického zaměření 

Cena se odvíjí od velikosti pozemku. 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]