Novinky

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Co je to návrh na vklad do katastru nemovitostí?

Pokud chcete změnit údaje v katastru nemovitostí (například novou stavbu), pak je nezbytným krokem právě návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o podnět, na základě kterého provede úředník na katastrálním pracovišti změnu. Jako návrh slouží vyplněný formulář a příslušné přílohy.

Jak postupovat?

Při vytváření návrhu do katastru nemovitostí můžete využít formuláře, které jsou dostupné na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, případně můžete použít i novou aplikaci.

Co musí návrh obsahovat?

  • jméno a příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt / název, sídlo a IČO právnických osob
  • označení katastrálního pracoviště, kam je návrh určen
  • popis, co má být zapsáno do katastru nemovitostí

Součástí návrhu na vklad do katastru nemovitostí bývají i přílohy.

Může se jednat o:

  • geometrický plán
  • smlouvu (kupní, darovací, o věcném břemenu)
  • plnou moc
  • výpis z obchodního rejstříku
  • kolaudační rozhodnutí a další přílohy

Posledním krokem je odevzdání návrhu na vklad do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadu. Je nutné si s sebou vzít vyplněný formulář a veškeré potřebné přílohy, které tam odevzdáte.

Cena za návrh vkladu do katastru nemovitostí

Cena za návrh vkladu do katastru nemovitostí se odvozuje od sazby správních poplatků

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]