Novinky

Slovník pojmů

Geodetické práce

Co to jsou geodetické práce? Geodetické práce jsou soubor zeměměřičských činností, které se využívají při jakékoliv úpravě stávajícího objektu nebo při výstavbě nového díla (budova, most,… celý článek »


Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Co je to návrh na vklad do katastru nemovitostí? Pokud chcete změnit údaje v katastru nemovitostí (například novou stavbu), pak je nezbytným krokem právě návrh na vklad do katastru nemovitostí… celý článek »


Zakreslení inženýrských sítí

Inženýrská síť je systém fyzické infrastruktury, kam řadíme kanalizaci, telefonní, vodovodní a elektrorozvodnou síť. Inženýrské sítě jsou potřebné pro všechny objekty, které mají být do… celý článek »


Zeměměřič

Kdo je to zeměměřič? Zeměměřič neboli geodet je odborník na geodetické terénní práce. Na určeném pozemku nejprve zjišťuje geografická data, následně je zpracovává a vyhodnocuje pro konkrétní… celý článek »


Pozemkový katastr (Katastr nemovitostí)

Co je to katastr nemovitostí? Katastr nemovitostí je veřejný soubor údajů o nemovitostech v České republice. Vznikl 1. ledna 1993 a obsahuje soupis, popis, geometrické a polohové určení… celý článek »


Pozemkové úpravy

Co to jsou pozemkové úpravy? Jedná se o nové prostorové a funkční uspořádání pozemků, které mají zajistit jejich lepší využití (nejčastěji se jedná o zemědělské pozemky). Výsledky pozemkových… celý článek »