Novinky

Geografické a informační systémy (GIS)

Předpokladem úspěšné práce v Geografickém Informačním Systému (GIS) jsou kvalitní analýzy a metodiky vyhotovené na základě konzultací se zákazníkem a znalost systému získaná formou školení.

Naše nabídka v oblasti GIS a MIS

 • vstupní analýzy, analýzy potřeb a analýzy dat
 • tvorba a kompletace mapových podkladů
 • tvorba, kompletace, údržba a aktualizace digitálních dat
 • tvorba a údržba technické mapy města
 • tvorba mapy a evidence inženýrských sítí
 • tvorba a údržba registru obyvatelstva
 • tvorba územních plánů a urbanistických studií
 • tvorba pasportů pro oblast životního prostředí
 • komplexní technická podpora zákazníkům

Projekční činnost

 • návrh datového modelu GIS dle potřeb zákazníka a systému
 • projektování datového modelu
 • implementace datového modelu u zákazníka
 • úpravy v datovém modelu
 • převod dat (i z jiných systémů)
 • pružná reakce na speciální požadavky a operativní řešení problémů

Analýzy, metodiky, konzultace, školení

 • komplexní i tematické analýzy
 • analýzy potřeb
 • analýzy SW, modulů rozšiřující základní SW
 • analýzy změn datových modelů
 • analýzy převodu dat uvnitř systému i mezi systémy
 • analytická a statistická vyhodnocení lokalit na základě získaných dat o území
 • metodická činnost, metodiky pořizování dat
 • metodiky pro kontrolu dat

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]