Aditis s.r.o.

Novinky

Zaměření stavby

Co je to zaměření stavby?

Geodetické zaměření je proces, při kterém se určuje poloha a výška stavby. Samotné zaměření stavby se zpravidla provádí na už postaveném objektu. Výstupem zaměření stavby bývá získání přesné polohy budovy a její následné zanesení do katastrální mapy. Pro vyznačení objektu do katastrální mapy je nutné zhotovení geometrického plánu.

stavba_70455879

K čemu se zaměření stavby používá?

  • k určení polohy a výšky budovy v terénu
  • pro zápis objektu do katastrální mapy
  • při rekonstrukci historické budovy
  • pro dodatečnou kolaudaci objektu
  • pro odbor technických sítí nebo pro správce sítě

Jaký je postup?

  1. Nejprve geodetický inženýr přesně určí polohu a výšku stavby.
  2. Poté je nutné mít zhotovený geometrický plán.
  3. Na základě geometrického plánu můžeme dohlédnout na zápis objektu do katastru nemovitostí.

Jaká je cena za zaměření stavby?

Cena za zaměření stavby se liší na základě několika parametrů. Záleží na rozsahu budovy a na dostupnosti katastrálních údajů.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]