Novinky

Reference

E. ON Česká republika, s.r.o.

 • Geodetické práce
 • Tvorba dokumentace pro TE - LIDS
 • Mandatářské práce - činnosti spojené se smlouvami o zřízení věcného břemene a vklady do katastru nemovitostí
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Programování a SW na míru - tvorba a vývoj software GETMAP

ČEZ a.s.

 • Tvorba dokumentace pro TE - LIDS
 • Dokumentace skutečného provedení staveb

Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Analýzy, analytická činnost v oblasti GIS

Povodí Moravy, s.p.

 • Geodetické zaměření a tvorba pasportu vodních toků (subdodávky)

Povodí Odry, s.p.

 • Geodetické zaměření a tvorba pasportu vodních toků (subdodávky)

Technické sítě Brno, a.s.

 • Geodetické práce
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Tvorba provozních schémat

Vodárenská akciová společnost, a.s.

 • Geodetické práce
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Geometrické plány

GIS měst a obcí

 • Tvorba a údržba GIS - Kunštát, Strmilov, Želiv, Svitávka

Geodetické práce a služby

 • Měření pro projekční činnost
 • Dokumentace skutečného provedení staveb
 • Vytyčovací práce
 • Práce v katastru nemovitostí
 • Tvorba geometrických plánů atd.
vecne-bremeno_71286710 stavba_84600959 vecne-bremeno_34566706 stavba_70455879
 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]