Aditis s.r.o.

Novinky

Vytyčení stavby

Co je to vytyčení stavby?

Vytyčení stavby je geodetické vyznačení tvaru, polohy a výšky objektu v terénu. Je nezbytné před každým zahájením stavby pro správné položení základů. Stavbu by měl vytyčovat pouze úředně oprávněný zeměměřič na základě platné projektové dokumentace.

pozemek_78315301

Kdy se vytyčení stavby používá?

  • pro správné položení základů každé stavby
  • vytyčení se používá pro rodinné domy a jednoduché, plošné i liniové stavby
  • v případě přístavby nebo malé budovy doporučujeme vytyčení nejprve konzultovat

Jaký je postup?

  1. Nejprve vypočítáme souřadnice vytyčovaných bodů a zkontrolujeme projekt.
  2. Poté na pozemku vytyčíme všechny rohy budovy a označíme je v terénu.
  3. Dalším krokem je zbudování tzv. stavebních laviček. Jedná se o dřevěné konstrukce, které pomáhají určit polohu a výšku stavby. Lavičky se budují ve vzdálenosti 3 až 5 metrů od budoucích základů.
  4. Výstupem je vytyčovací protokol, který obsahuje náčrt vytyčení budovy, seznam souřadnic všech rohů v systému S-JTSK a výšku Bpv, popisové pole a datum předání s podpisy.

Proč svěřit vytyčení stavby odborníkům?

Vytyčení stavby by měl provádět vždy úředně oprávněný geodet. Jen tak získáte vytyčovací protokol, který od vás může požadovat stavební úřad a je nezbytný pro zahájení stavby.

Jaká je cena za vytyčení stavby?

Cena za vytyčení stavby zpravidla záleží na typu projektu, a tedy velikosti a složitosti budovy. Je rozdíl, zda vytyčujeme malý rodinný dům nebo velkou stavbu. Dále hraje roli členitost a přístupnost terénu.

 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]