Novinky

Základní služby

Rozdělení a scelování pozemku

Co je rozdělení a scelování pozemku Rozdělování a scelování pozemku znamená vymezení části, která bude převedena na nového vlastníka. Dělením pozemku  se rozumí rozdělení pozemku za… celý článek »


Inženýrská geodézie

Co je to inženýrská geodézie? Inženýrská geodézie je součást geodetických prací, která klade důraz na přesnost naměřených výsledků. Tento druh zeměměřičství se zabývá složitějšími stavbami a… celý článek »


Znalecký posudek

Co je to znalecký posudek? Znalecký posudek je expertní geodetická zpráva, ve které se určují sporné hranice pozemku nebo se provádí revizní měření. Znalecký posudek je možné zpracovat na… celý článek »


Věcné břemeno

Společnost Aditis již několik let úspěšně řeší problematiku věcného břemene. Věcné břemeno je řešeno mezi vlastníkem (provozovatelem) distribuční soustavy a vlastníky pozemků (fyzická osoba,… celý článek »


Vytyčení stavby

Co je to vytyčení stavby? Vytyčení stavby je geodetické vyznačení tvaru, polohy a výšky objektu v terénu. Je nezbytné před každým zahájením stavby pro správné položení základů. Stavbu by měl… celý článek »


Zaměření stavby

Co je to zaměření stavby? Geodetické zaměření je proces, při kterém se určuje poloha a výška stavby. Samotné zaměření stavby se zpravidla provádí na už postaveném objektu. Výstupem zaměření… celý článek »


Dokumentace skutečného provedení stavby

Co je to dokumentace skutečného provedení stavby? Dokumentace skutečného provedení stavby (zkratkou DSPS) je grafické a technické zachycení finální podoby stavby po ukončení výstavby (skutečné… celý článek »


Zaměření pozemku

Co je to zaměření pozemku? Zaměření pozemku je činnost, při které se geodeticky určují přesné hranice pozemku v terénu. Získané údaje se následně zakreslují do katastrální mapy. Zaměření je… celý článek »


Geodetické zaměření

Co je to geodetické zaměření? Geodetické zaměření je činnost, při které se zjišťují zeměměřičské technické údaje. Geodet může určit polohu a výšku stavby nebo přesné hranice a souřadnice… celý článek »


Geometrický plán

Co je to geometrický plán? Geometrický plán je výsledkem geodetického měření parcely. Je potřebný pro vyznačení změny v katastrální mapě a nabízí srovnání dřívějšího a stávajícího stavu… celý článek »


Vytyčení hranic pozemků

Co je to vytyčení hranic pozemku? Vytyčení hranic pozemku je geodetické měření, jehož výsledkem je vyznačení skutečných hranic parcely. Zaměření se používá pro zjištění nových nebo upřesnění… celý článek »