Aditis s.r.o.

Novinky

Zaměření pozemku

Co je to zaměření pozemku?

Zaměření pozemku je činnost, při které se geodeticky určují přesné hranice pozemku v terénu. Získané údaje se následně zakreslují do katastrální mapy. Zaměření je dobré provést před každým zahájením stavby. Jen tak si budete jistí, že znáte přesné hranice vaší stavební parcely.

pozemek_7318076

Na co se používá zaměření pozemku?

  • pro získání přesné polohy hranice pozemku
  • pro upřesnění stávající hranice
  • pro veškeré stavby (rodinné a bytové domy, garáže, dopravní stavby)
  • pro inženýrské sítě (vodovod, plyn, kanalizace)
  • pro zaměření vodních toků

Jaký je postup?

  1. Zeměměřič geodeticky určí přesnou polohu stavební parcely v terénu, na základě jednotlivých lomových bodů.
  2. Následně se přenesou terénní údaje o hranicích pozemku do katastrální mapy.
  3. Na základě zaměření území se dále provádí vytyčení hranic pozemku.

Jaká je cena za zaměření pozemku?

Cena za zaměření pozemku se odvozuje od celkové plochy stavební parcely, tedy od naměřených hektarů. Dále je cena závislá i na přístupnosti a svažitosti terénu.

 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]