Aditis s.r.o.

Novinky

Věcné břemeno

Společnost Aditis již několik let úspěšně řeší problematiku věcného břemene. Věcné břemeno je řešeno mezi vlastníkem (provozovatelem) distribuční soustavy a vlastníky pozemků (fyzická osoba, firma, obec, město, kraj, stát nebo společenství vlastníků), na kterých se nachází zařízení distribuční soustavy (např. kabely NN, VN, vodovodní a kanalizační řády, telekomunikace, VO, plyn atd.).

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno je právo k cizí nemovitosti, které omezuje vlastníka ve prospěch druhé strany. Častým příkladem je právo cesty, které se podle nového Občanského zákoníku nazývá jako služebnost cesty nebo služebnost stezky. Znamená to, že vlastník nemovitosti je nucen strpět nějaké omezení (například využívání příjezdové cesty).

vecne-bremeno_34566706

Aby mělo omezení charakter věcného břemena, musí se opakovat nebo trvat permanentně. Věcné břemeno se může vztahovat na celý pozemek, případně jen na jeho část. Vzniká nejčastěji písemnou smlouvou nebo závětí, na základě rozhodnutí soudu nebo vydržením. U většiny věcných břemen je nutné mít zhotovený geometrický plán, který vyznačí jeho rozsah.

K čemu se věcné břemeno používá?

  • potřebujete vyřešit své závazky vyplývající z platné legislativy ČR
  • chcete stanovit právo cesty nebo stezky na vašem pozemku
  • pokud chcete zhotovit inženýrské sítě na cizím pozemku (elektrické vedení, kanalizace, vodovodní potrubí)
  • chcete využívat cizí louku pro zemědělské účely
  • pokud chcete čerpat vodu z cizí studně

Jaký je postup?

  1. Promyslete si, na co konkrétně budete chtít věcné břemeno napsat.
  2. Dále nás kontaktujte a probereme veškeré potřebné detaily.
  3. Ve většině případů věcného břemena je nutné mít zhotovený geometrický plán, který vyznačí jeho rozsah. Geometrický plán pro vás rádi zhotovíme.

Jaká je cena?

Cenu za zhotovení geometrického plánu, ve kterém se vyznačí rozsah věcného břemena, je závislá na lokalitě a velikosti daného pozemku.  Proto nás neváhejte oslovit s dotazem na konečnou cenu.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]