Aditis s.r.o.

Novinky

Projektování elektrických zařízení

Vypracování projektové dokumentace k budování nových staveb, rozšíření stávajících sítí a k stavebním úpravám kabelových i venkovních sítí NN a VN, včetně dalších součástí těchto zařízení (např. přípojek, skříní a rozvaděčů).

P1260002_1680x550px

Dále zajišťujeme:

  • stavební povolení
  • potřebné souhlasy vlastníků pozemků
  • smlouvy o smlouvě budoucí pro umístění zařízení, kterých se týká projektovaná stavba

Součástí vypracování projektové dokumentace jsou i jednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními zainteresovanými institucemi.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v souladu s platnou legislativou a normami ČSN, EN a standardy provozovatelů sítí, včetně použití k tomu určeného softwaru. Součástí našich služeb je i energetické poradenství.

Vyhledání podzemních kabelů NN a VN, telefonních sítí, plynových a vodních potrubí.

Zaměření:

  • venkovní a kabelové přípojky NN i VN
  • přeložky sítí NN i VN
  • opravy a rekonstrukce sítí NN a VN
  • distribuční kabelové a venkovní vedení NN i VN
  • veřejná osvětlení
  • fotovoltaické systémy 

 

 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]