Aditis s.r.o.

Novinky

Práce v katastru nemovitostí

 • zaměření veškerých typů staveb a vlastnických hranic v terénu
 • vyhotovení geometrických plánů pro:
  • vyznačení a změnu obvodu budovy
  • rozdělení pozemků a změnu hranic pozemků
  • vyznačení věcného břemene k části pozemku
  • průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • odstranění "zjednodušené evidence" (pozemkový katastr, grafický příděl, evidence nemovitostí)
  • oprava geometrie a polohy nemovitostí v katastrální mapě
 • vytyčení hranic pozemků
 • obnova hranic pozemků
 • zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí
 • digitalizace mapových podkladů
 • konzultační a poradenská činnost spojená s katastrem nemovitostí
 • zajištění služeb úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]