Aditis s.r.o.

Novinky

Věcné břemeno

Společnost Aditis již několik let úspěšně řeší problematiku věcného břemene. Věcné břemeno je řešeno mezi vlastníkem (provozovatelem) distribuční soustavy a vlastníky pozemků (fyzická osoba, firma, obec, město, kraj, stát nebo společenství vlastníků), na kterých se nachází zařízení distribuční soustavy (např. kabely NN, VN, vodovodní a kanalizační řády, telekomunikace, VO, plyn atd.)

geometr-plan_8955732

Na základě zkušeností v oblasti zřízení věcného břemen nabízíme tyto služby:

  • součinnost při tvorbě projektů a zřízení věcného břemene
  • zajištění smluv o smlouvě budoucí včetně všech potřebných dokladů
  • vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene
  • vyhotovení a dodání znaleckých posudků
  • zpracování smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
  • podání návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
  • doložení všech potřebných dokumentů a náležitostí ke vkladu - LV, NT atd.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]