Novinky

Zeměměřič

Kdo je to zeměměřič?

Zeměměřič neboli geodet je odborník na geodetické terénní práce. Na určeném pozemku nejprve zjišťuje geografická data, následně je zpracovává a vyhodnocuje pro konkrétní dokumentaci. Jednou z nejdůležitějších činností geodeta je vytváření podkladů pro vklad pozemků a nemovitostí do katastru nemovitostí.

Pokud stavíte, zeměměřič vás bude pravděpodobně provázet po celou dobu. Geodetickou činností totiž začíná každé plánování stavby. Zeměměřič v první řadě připravuje podklady pro projekt. Vytváří polohopis, navrhuje vytyčovací sítě nebo zjišťuje polohu podzemních inženýrských sítí. V průběhu samotné stavby se zeměměřič zabývá podrobným vytyčením stavby nebo inženýrské sítě a také kontrolním měřením.

V souhrnu vykonává zeměměřič následující geodetické práce:

1. V oboru inženýrské geodézie - zaměřování staveb a pozemků, výškopisy, zhotovené podkladů k projektům

2. Pro katastr nemovitostí - vytyčování hranic pozemků a staveb, geometrické plány, věcná břemena

3. Pozemkové úpravy - digitální modely terénu

 

Máte dotaz?

Kontaktujte nás:

provozní doba: po-pá 8 - 17 hodin
+420 545 213 619
     +420 545 244 329
[obfuscate_1_|91|95|101|107|97|114|64|91|95|99|111|101|106|38|98|122]